Home > Uncategorized > อากาศผลันแปร ความหลากหลายแปรผลัน

อากาศผลันแปร ความหลากหลายแปรผลัน

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีต ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลชนิดของสัตว์ที่ ไม่เพียงเฉพาะพื้นที่นี้พื้นที่เดียวเท่านั้น  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเกิดขึ้นได้ในต่างพื้นที่ ต่างช่วงเวลา ในพื้นที่แหล่งโบราณคดีเขาโต๊ะช่อง จ.กระบี่ จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พบว่า

สัตว์ที่พบในช่วงแรกของการขุดค้น เมื่อลงลึกในรายละเอียดพบว่า โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว จากขนาดของร่างกายที่เล็ก หรือมีความคล่องตัวสูง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดน่าจะเป็นกระดูกสัตว์ของสัตว์ประเภทตระกูลไพรเมท (primate) ที่พบเป็นจำนสนมาก และเมื่อวิเคราะห์ลงในรายละเอียดจะพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในลิงวงศ์ Macaca sp. รวมไปถึงสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กและขนาดกลางทั้งหลาย ซึ่งเมืลงลึกขึ้นในรายละเอียดด้านถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่กล่าวมานั้น พบว่าสามารถอยู่อาศัยได้ในหลากหลายพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล ไปจนถึงสภาพแบบป่าชายเลน รวมถึงป่าฝนเขตร้อนอย่างในปัจจุบัน รวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลายที่ ไม่ว่าาจะเป็น ตะกวด แลน (Lizzard) งู (snake) เต่า (turtle) ต่างก็สามารถอาศัยได้ในทุกสภาพพื้นที่ หลากหลายประเภท ใกล้น้ำ ดงดิบ ที่สูง ไปจนถึงชายฝั่ง

จาการขุดค้นในช่วง 1-2 วันที่ผ่าน (บทความนี้จัดทำขึ้นวันที่ ๘ ก.ค. ๕๔) ได้พบความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่แหล่งโบราณคดี คือ เริ่มมีการพบชิ้นส่วนกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ อย่างเช่น กวาง (Cervidae) และ วัว ควาย  (Bovidae) สัตว์ที่กล่าวมาในช่วงแรกของการขุดค้น นั่นคือการเพิ่มขึ้นของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ แต่นั่นไม่ได้แสดงว่าสภาพแวดล้อมยังคงเป็นแบบเดิมแต่อย่างใด กลับกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมในช่วงดังกล่าวจะมีลักษณะที่เป็นป่าโปร่ง และทุ่งหญ้า  เพราะเป็นสภาพที่สัตว์ที่เพิ่มขึ้นมาสามารถนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้

สิ่งที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านไปของพื้นที่ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่าง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ สภาพแวดล้อม ยังผลให้ชนิดของสัตว์เปลี่ยนแปลงไป ไม่เพียงเฉพาะส่งผลต่อสัตว์เท่านั้น  สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆก็เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะ้เป็น พืช  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมไปถึงสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆในพื้นที่ ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน หากจพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย ไม่เพียงแค่กระดูกสัตว์ที่จะสามารถบอกเรื่องราวดังกล่าวได้ ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดดล้อมในพื้นที่ ยังคงต้องอาศัยการศึกษาทางด้านอื่นอีกเพื่ออธิบายความเปลี่ยนทั้งหลายที่เกิดขึ้น

บริสุทธิ์ บริพนธ์

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: