Home > Uncategorized > TRANH LUẬN!

TRANH LUẬN!

Khảo cổ học vẫn sẽ mãi là Khảo cổ học! Nghiên cứu khoa học này, các thông tin thu được từ quá trình khai quật có ý nghĩa quan trọng nhất, góp phần xác định, sâu chuỗi các thông tin thành một hệ thống.
Để có thể cung cấp nhiều thông tin nhất, việc đầu tiên là chúng ta cần đánh giá thái độ của những người trực tiếp phụ trách khai quật một di chỉ bất kỳ nào đó. Họ có tương đối khách quan hay không? Các số liệu được cung cấp từ quá trìnhc khai quật, nghiên cứu di chỉ như thế nào? Để tăng độ chân xác, mức độ khách quan của thông tin từ lòng đất, ngày nay ngành nghiên cứu của chúng ta được hỗ trợ bởi những máy móc tương đối hiện đại nhằm thực hiện những mục tiêu đó.
việc nghiên cứu các di chỉ tiền sử đặc biệt là các di chỉ ngoài trời cùng với các di chỉ mái đá, hang động cũng có nhiều nét tương đồng nhưng cũng luôn phản ảnh mức độ dị biệt. Đối với khảo cổ hoc hang động, mục tiêu nghiên cứu và hướng tiếp cận nghiên cứu phải được xác định một cách khoa học, cụ thể. Vì sao?
– Thứ nhất, các di tồn khảo cổ học hang động được bảo tồn rất tốt. Chính vì thế, thông tin thu được sẽ rất hữu ích không chỉ với nghiên cứu khảo cổ học còn với các ngành khoa học tự nhiên hay xã hội khác.
– Thứ hai, do sự khác nhau đáng kể về mặt không gian, quá trình thành tạo, bồi tụ mà tốc độ nắng đọng trầm tích trong hang động, mái đá … với các di chỉ ngoài trời cũng rất khác nhau.
– Thứ ba, chính vì có những khác nhau như vậy, nên việc hoạch định chiến lược nghiên cứu đóng vai trò quan trọng với quá trình nghiên cứu, khai quật hang động và mái đá. Khai quật cũng là quá trình xóa bỏ những “Units & Layers” lịch sử. Cho nên, các yêu cẩu về khai quật hang động phải được thực hiện một cách nghiên túc, trình tự.
Cho đến này, nghiên cứu hang động đặc biệt là các hang có di tồn về mặt khảo cổ học-động vật đang là tâm điểm trong nghiên cứu khảo cổ học tiền sử nói chung. Tùy từng điều kiện mà chúng ta có thể vận dụng các phương pháp khác nhau để tiến hành nghiên cứu một di chỉ. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của việc nghiên cứu đó vẫn là giải quyết các câu trả lời: đó là ở đó có cái gì, ai sống ở đó, họ sống như thế nào, họ sống từ khi nào….
Tạm bàn thế thôi, nghĩ rồi bàn tiếp (còn tiếp).
Thanh Sơn!

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: