Home > Uncategorized > Khảo cổ học (Archaeology)

Khảo cổ học (Archaeology)

Mấy vấn đề về khai quật di chỉ Kao To Chong!

Rất may mắn, tôi đã được đi một lần tới Thái Lan. Đầu tiên, tôi rất vui và không kém phần háo hức.

Sau khi làm quen và biết nhau, chúng tôi có rất nhiều điều để nói về nhau. Tuy nhiên, trên hết việc khai quật vẫn là ưu tiền hàng đầu. Br. Ben là leader của nhóm chúng tôi trong mùa nghiên cứu tại Thái Lan 2011. Anh ấy là một người rất dễ chịu. Qua Dr. Ben, tôi học được nhiều điều. Mặc dù vậy, tôi đến đây cũng là để học nhưng cũng đồng thời nó cũng là cơ hội kiểm chứng cái sự học hành của mình.

Nhận thức của tôi đang tăng theo chiều hướng tốt!

Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: