Home > Uncategorized > เขา โต๊ะ ช่อง

เขา โต๊ะ ช่อง

“เขาโต๊ะช่อง” เป็นแหล่งโบราณคดีเพิงผาตั้งอยู่ในเขาหน้าวังหมี จังหวัดกระบี่ ซึ่งจากคำบอกเล่าของชาวบ้านได้พบเศษภาชนะดินเผา และกระดูกสัตว์ในบริเวณนี้ ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเพิงผาสามารถคุ้มแดดฝนได้ และใกล้แหล่งน้ำ ทำให้คาดการว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โครงการ Field school

ครั้งนี้แบ่งงานที่ผู้ศึกษาต้องทำในภาคสนามได้เป็น 2 อย่างคือ ขุดค้น และ จัดจำแนกโบราณวัตถุ หลุมขุดค้นแบ่งออกเป็น trench A และ B แบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่เป็นวันๆเพื่อให้ทุกคนได้ทำครบทุกสิ่งและเรียนรู้ทุกอย่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งสิ่งที่กลุ่มของเราต้องเรียนรู้กัน

วันนี้คือการขุดค้นใน trench A การขุดค้นใช้แต่เครื่องมือเบาประเภทเกรียงและแปรงปัดเท่านั้นเนื่องจากต้องการความละเอียดในการขุดค้น และอาจมีความเป็นไปได้ที่ชั้นดินปัจจุบันอาจจะไม่หนามากจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ การทำงานคือการขุดเปิดชั้นดินเมื่อพบวัตถุพายามคงตำแหน่งไว้แล้ววัดค่าตำแหน่งขอมันด้วยเครื่อง Total station เพื่อบันทึกค่าลงในคอมพิวเตอร์ วัตถุที่ได้บันทึกตำแหน่งแล้วจะถูกเก็บใส่ถุงระบุระดับที่พบ รวมถึงวัตถุที่พบจากการร่อนดินที่ขุดด้วย ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบบันทึกมากๆเพื่อเป็นประดยชน์ในการนำไปวิเคราะห์ต่อไป วัตถุที่พบในวันนี้ส่วนใหญ่เป็น กระดูกสัตว์ เปลือกหอย ถ่าน และเศษภาชนะดินเผา ส่วนวัตถุที่พบน้อยและน่าสนใจคือ เครื่องมือหิน และลูกปัด ซึ่งหากยังไม่สิ้นสุดการทำงานและยังไม่มีการวิเคราะห์อะไรคงยังไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้เกี่ยวกับคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี้ ฉะนั้นติดตามกันต่อไปนะค่ะ ^^

แพรวชมพู ชุณหอุไร


Advertisements
Categories: Uncategorized
  1. July 8, 2011 at 4:57 pm

    เป็นที่หน้ายินดีมากเลยครับที่ได้มีการลงมาศึกษาในพื้นที่ “เขาโต๊ะช่อง” ซึ่่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์แหล่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ กล่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมา ผมเองเคยสำรวจพื้นที่ดังกล่าว(โดยไม่มีความรู้ทางโบราณคดี แต่ด้วยความชอบ เนื่องด้วยกำลังเรียนสาขาสังคมศึกษา) เป็นบริเวณเดียวกันกับในภาพเลยครับ พบหม้อหนึ่งใบ และเศษหม้อ กระดูกมากมาย ขวานหินโบราณ ซึ่งทั้งหมดนั้นผมได้ส่งให้ “ศิลปากรที่๑๕ ” เรียบร้อยแล้ว เคยมีวัฒนธรรมจังหวัดมาตรวจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของศิลปากร ๑๕ ด้วย และผมเองก็พอจะมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งมีและเป็นแหล่งโบราณที่ผมเคยสำรวจคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับคณะสำรวจ และในการต่อไปจะติดตามข้อมมูลของทางคณะสำรวจอีก หากทางคณะสำรวจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมประการใดที่ผมจะช่วยเหลือได้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งครับ ทั้งนี้ผมเองในฐานะที่เป็นคนในท้องถิ่นก็ต้องขอขอบพระคุณคณะสำรวจเป็นอย่างยิ่งที่ยังมองเห็นคุณค่า

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: